Informace pro hráče ročníků 2008, 2009 - 2011 (2012)

Tréninky budou venku, mimořádně špatné počasí by jsme museli řešit.

Zda uskutečníme v sobotu 7.5. nějaké aktivity rozhodneme během týdne

Další plavání je naplánováno 10.5. od 17.30

V sobotu 30.4. jsme odehráli tyto turnaje:

Ročník 2008 hrál ve Staříči, na turnaji nám scházeli už zkušení hráči  Oliver Jalůvka a Štěpán Šrámek, dále ještě Tadeáš Pavelka. "A" družstvo hrálo v sestavě Lukáš Krátký, Danek Mrkvica, Honza Ligenza, Šimon Matějašek, trenér pan Kuchař, "B" v sestavě Danek Kuchař, Filip Heczko, Honza Milat, Filip Lyčka, Vítek Gelnar, trenér pan Mrkvica.  Obě družstva dosáhla po jednom vítězství a jedné remíze. Další turnaj 22.5. ve Fryčovicích

Ročník 2009 hrál v Petřkovicích, červení hráli v sestavě Vítek Holík, Vojta Jakimov, Marek Koval, Petr Krupník, Martin Dostalík, Vojta Maršál, skončili druzí, žlutí (výsledky budou v závorce), Danek Hodeček, Pepík Adámek, Ríša Vašica, Tomáš Klesnil, Jakub Jarůšek, Matěj Motloch, Ondra Pojezdala, skončili sedmí. Petřkovice 1, 8:0, (2:1), Petřkovice 2, 5:0, (1:1), Hlučín 1, 3:3, (1:3), Hlučín 2, 3:0, (2:0), Ludgeřovice 1:4 - jediná porážka, (4:2), Lhotka 1, 3:1, (0:3), Lhotka 2, 5:1, (2:1), Šenov 3:0, (1:3), Karviná - vítěz turnaje, 2:2, (1:7), červení - žlutí 1:0. Pěkná porce zápasů, kromě toho měli kluci i další soutěže. Další turnaj 15.5. ve Staříči

Příspěvky by jsme měli mít až na dvě vyjímky v pořádku.

Další info i ve složce "Pozvánky a fotky", "Program činnosti"

 Platí pro ročníky:


MP 08 - ročník 2008. Cílem je získat další hráče a spolupracovat s ročníkem 2007, který patří do kategorie MP jako ročník 2008. Tyto dva ročníky budou hrát soutěž "Brušperské ligy" jako Brušperk "A" + "B", dále ročník 2008 hraje i turnaje 3:3. Tento ročník bude mít na starost pan Motloch, dle potřeby pomůže někdo z rodičů, a dále s ročníkem bude spolupracovat i pan Šrámek, který by se ale měl hlavně zaměřit na výchovu brankářů, kde situace není zrovna růžová. Pokud budou na tréninku dva trenéři, kluci by mohli udělat větší pokroky. Dle doporučení odborné literatury by se měl počet akcí týdně blížit 3.

PP - ročník 2009 Samozřejmě přivítáme další hráče, potřebovali by jsme získat ještě jednoho trenéra. Kluci by se měli postupně zaměřovat i na složitější fotbalové věci. K tomuto ročníku přiřadíme i některé zkušenější hráče 2010. Všichni hráči se budou zúčastňovat  turnajů PP ve hře 3:3, dle zájmu by ti lepší měli hrát i turnaje 3:3 s ročníkem 2008. Předpokládaný počet akcí týdně by se měl postupně navyšovat a rovněž se blížit 3.

PP - ročník 2010 a mladší. Zde máme dva základní úkoly. Získat další hráče, bavit je při aktivitách, které využijeme i při fotbale. Někteří budou dle zájmu hrát turnaje ve hře 3:3. Dále by jsme potřebovali nutně alespoň dva trenéry, aby práce s touto drobotinou byla efektivní. Na jednoho trenéra je 10-12 kluků moc, v současné době nemáme žádného pro roč. 2010 a jednoho pro ročník 2011, potřebovali by jsme, kdyby nám začali pomáhat rodiče od kluků ročníků 2010 a 2011. Počet akcí 2 týdně by se měl mírně navýšit 1-2 akcemi o víkendu měsíčně.

Do akcí jsou počítány i turnaje.


Nejbližší program:

Tréninky probíhají v úterý a čtvrtek na travnatém hřišti, sraz hráčů 15.45-15.50. Dle počasí může být trénink přesunut do haly, o čemž budete informováni SMS.

Valnou Hromadou SK byly schváleny hráčské příspěvky, pro naše kluky je to 1100 Kč. Je možno splatit ve dvou splátkách po 550 Kč, první termín pokud možno do 20.4.2016. Doporučuji si prověřit u Vaší zdravotní pojišťovny možnost jejího příspěvku na pohybové aktivity. Doporučuji si rovněž zjistit text, který by měl být v potvrzení, které Vám na požádání vydáme. V případě zájmu je možno zaplatit i převodem na účet SK, který Vám dodáme.

Další akce:

PP - 2009 a ml. - turnaje na trávě se hrají 23.4. ve Smilovicích (i hala), odjezd 7.15, vzít i tenisky, další turnaje 15.5. ve Staříči, 12.6. v Nošovicích. 

Do turnajů jsme přihlásili 4 družstva s tímto rozdělením:

"A" - Jakimov V., Kantor M., Koval M., Krupník P., Malý A. + M., prvňáci dojíždějící

"B" - Hodeček D., Klesnil T., Lichnovský Š., Pojezdala O., Šajer A., Vašica R., prvňáci brušperští

"C" - Adámek J., Káňa V., Motloch M., Jarůšek J., Holík V, Tatay T., školkoví

"E" - zde budou hrát kluci ročníku 2010, Mer T., Pudich V., Stareček J., Tyleček D., Vokůrka A., Vavrečka D., Vyvial M., + Maršál V., Jonáš na jaře hrát nebude.


MP 2008 a ml. turnaje na trávě se hrají 30.4. ve Staříči (hala Brušperk), odjezd 7.30, vzít i tenisky, dále 22.5. ve Fryčovicích, 19.6. v Brušperku

Máme přihlášeny 2 družstva, která budou sestavena z hráčů 2008

Chtěl bych požádat rodiče obou kategorií, aby uvedené termíny respektovali, je to vždy jeden termín měsíčně


Pro turnaje trenérů a rodičů máme potvrzeny tyto termíny: 17.4. od 17.00, sraz 16.30, 15.5. a 12.6. od 17.00, sraz 16.30, v případě utkání žen by jsme chvíli počkali.

Předpokládaná délka turnaje asi 2,5 hod. (hrálo by se na 2 hřištích asi 50 x 30 m, počet hráčů asi 5+1)


Termíny bazénu: budeme chodit každé liché úterý, (12.4., 26.4., 10.5., 24.5.,7.6., 21.6.,), Vstup do bazénu 17.30. Hráči jdou do bazénu zadarmo, sourozenci a rodiče by jsme chtěli požádat o finanční příspěvek za dítě 10 Kč, za dospělého 20 Kč z důvodu omezených prostředků na tyto akce.

Čas 17.30 je pro přípravky, asi v 18.15 jdou do bazénu žáci, šatny by jsme měli opustit 19.15